חנות בווילג – ניו יורק

מיקום: רחוב בליקר ווסט ווילג, ניו יורק

שטח בנוי: 60 מ"ר

תוכנן: 2005

פרוגרמה: חנות רשת מזון

òéöåá åáðééú àúøéí òéöåá åáðééú àúøéí