בניין לופטים – ניו יורק

מיקום: רחוב 58 .ניו יורק 

שטח 720: מ"ר 

שטח בנוי 200 :מ"ר 

תוכנן 2005

פרוגרמה: בניין מגורים לופטים

בניין מגורים קיים בבעלות משפחה אחת אשר בחנה את האפשרות של שינוי המבנה למטרת תוספת שטח ושינוי מס הדירות. הרעיון היה ליצור מבנה לופטים כאשר יתבסס על שלד המבנה הקיים עם תוספות שטח ושינוי חזיתות. הקומה הראשונה משמשת למסחר ומעליה 4 קומות של לופטים פתוחים למגורים: אחד בכל בכל שטח הקומה, ובקומת הגג דירת דופלקס בשני קומות. מבנה דירת לופט מתאפיין בשטח קומה פתוח לחלוטין וגובה תיקרה גבוה ולא סטנדרטי עם מחיצות ניידות ליצירת חללים סגורים. עיצוב הלופטים מתאפיין בקו מתועש בעיצוב יותר מחוספס ולא נקי – ריצפת בטון, תעלות מיזוג פתוחות, מערכות חשמל גלויות, קירות לבנים חשופות. חזית הבניין אף היא עוצבה בסיגנון תעשייתי מודרניסטי. נעשה שימוש בקונסטרוקציית ברזל חשופה בשילוב זכוכית ובטון חשוף. 

òéöåá åáðééú àúøéí òéöåá åáðééú àúøéí