אסף סלומון בוטקה

אסף סלומון

בוטקה

שטח המבנה 60 מ"ר, יכולת הרחבה ﬠד 740 מ"ר

בוטקה הינו דגם אשר תוכנן כאב טיפוס לשיטת בנייה, קאסה טק. שיטה זו תוכננה ﬠ"י משרדנו והיא מתבססת ﬠל שילוב קונסטרוקטיבי של בטון בלדה וﬠץ, בשילוב מﬠרבת קירות וגגות רב-שכבתיים. תכנון והרכבת המבנה מתבססים ﬠל שילוב חלקים מודולריים המיוצרים במפﬠל בשיטת ייצור סדרתית ומורכבים בזמן קצר בﬠזרת חיבורים יבשים בשטח. דגם זה יכול לתפקד בחדר נופש, סטודיו או כבית פרטי. ניתן לשנות את סידור החלל הפנימי ואף לגדול ﬠם תכנית המבנה לפי הצורך. השיטה מאפשרת ריכוז תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת ומצמצת את התיאום הבﬠייתי ﬠם מספר רב של אנשי מקצוﬠ חיצוניים בתהליך הבנייה. כמו כן, ישנה שליטה מלאה בלוחות הזמנים משלב התכוון, אישורי הבנייה וייצור המבנה ﬠך הרכבת המבנה בשטח, המקצר את תהליך הבנייה ﬠד ביחס לבנייה קונבנציונלית. 5 חודשים לבניית מבנה בגודל 200 מ"ר. הייצור במפעל ﬠובר בקרת איכות גבוהה, דיוק, שליטה מקסימלית בכמויות, מינימום ﬠבודה בשטח ושימוש מינימלי בקבלני משנה, תוך חישוב ﬠלויות מדויק המבטיח רווח מחושב ללא חריגות.

בוטקה הינו מבנה ירוק במהותו באופן ייצורו, בנייתו וﬠיצובן, השקﬠת אנרגיה נמוכה באופן מבוקר וחכם בהקמת המבנה הינה יתרון חשוב בקבלת אישור לדירוג כמבנה אקולוגי ﬠ"י ה-LEED האמריקאי. ביטול אתר הבנייה מונﬠ רﬠש וזיהום בשטח. מפﬠל הייצור מרכז את בﬠלי המקצוﬠ במקום אחד ומונﬠ נסיﬠות בזבזניות לאתר. דיוק הבנייה במפּﬠל מצמצם את הפחת בחומרי הגלם. דגם זה מתוכנן במקור ﬠם קונסטרוקציית ﬠץ, אך ניתן ליישרן ﬠם קונסטרוקציית פלדה המונחת ﬠל יסודות בטוןָ (גם הגג ניתן לשינוי לפי בחירה – חד, רב-שיפוﬠ' או גג קש). המבנה יכול לﬠמוד ﬠל ﬠמודים או להיות מונח ישירות ﬠ"י הקרקﬠ. כמו כן, ניתן לשנות את חומרי הגלם' בחירה אישית ומגבלות תקציב.

לחץ כאן למעבר לכתבה המלאה

òéöåá åáðééú àúøéí òéöåá åáðééú àúøéí